O nás

Dnešní akciová společnost Trelleborg Bohemia, a. s. je nástupnickou organizací akciové společnosti RUBENA, která vznikla v roce 1999 spojením dvou do té doby samostatných subjektů, a sice firem RUBENA Náchod a GUMOKOV Hradec Králové.

V Náchodě má gumárenský průmysl dlouhou tradici. Již v roce 1908 začal Josef Kudrnáč s výrobou mazadel, ucpávek a osinko - pryžového zboží. V roce 1923 přibral jako společníka Ing. Jaroslava Hakaufa, aby společně zahájili výrobu technické pryže a postupně dalších gumárenských výrobků. V roce 1928 se cesty obou partnerů rozešly - Jaroslav Hakauf odešel do Hradce Králové a Kudrnáč v Náchodě zahájil výrobu veloplášťů a veloduší. V roce 1929 firma Kudrnáč vyrobila první český autoplášť a autoduši.

Po druhé světové válce byla firma Kudrnáč přeměněna na národní podnik a v roce 1947 dostala nový název – RUBENA. O rok později byl v Náchodě založen gumárenský kombinát Rubena Náchod, který se spojil s hradeckou gumovkou a se strojírenským závodem v Předměřicích. O pět let později došlo k reorganizaci oboru a vznikla VHJ České závody gumárenské Náchod se závody ZZN Náchod, SNP Praha, Gumokov Hradec Králové, Osinek Kostelec nad Orlicí a Asbestos Zvěřínek.

V 60. letech se ve výrobě technické pryže začala používat vstřikolisová technologie a počátkem 70. let byla výroba automobilových pneumatik převedena z Náchoda do Otrokovic. V roce 1989 vznikl samostatný státní podnik RUBENA Náchod, o tři roky později byl přeměněn na akciovou společnost. Součástí ČGS a.s. se RUBENA Náchod stala v roce 1996.

V Hradci Králové je počátek gumárenství spojen se jménem rodiny Hakaufových. 25. srpna 1928 byla do obchodního rejstříku zapsána firma Veřejná obchodní společnost zaměřené na výrobu gumového zboží. Nová továrna slavnostně zahájila provoz 14. srpna 1929 a od roku 1930 nesla firma název Gumovka – Ing. Jaroslav Hakauf a synové. Během války zůstala výroba nepřerušena. Původní majitelé se po válce již nevrátili a po znárodnění připadla firma pod gumárenský kombinát Rubena Náchod. Samostatný národní podnik Gumokov Hradec Králové vznikl v roce 1953, kdy se vyčlenil z náchodské skupiny a byl přímo řízen Hlavní správou gumárenského průmyslu. V roce 1958 byl Gumokov začleněn do nově utvořené výrobně hospodářské jednotky České závody gumárenské a v této podobě fungoval až do roku 1990.

Koncem roku 1990 vznikla akciová společnost GUMOKOV, která byla zařazena do druhé vlny privatizace. Součástí ČGS a.s. se GUMOKOV stal v roce 1997. O dva roky později vznikla spojením s firmou RUBENA Náchod akciová společnost RUBENA Hradec Králové s provozy v Hradci Králové, v Náchodě a Velkém Poříčí.

Velopláště a veloduše se po celou dobu existence vyráběly výhradně v Náchodě a Velkém Poříčí pod několik obchodními značkami - Barum, Rubena a od 2015 byl přeznačeny na Mitas, tak aby byla veškerá produkce plášťů a duší v rámci holdingu soustředěna pod jedním brandem.

Koncem roku 2015 došlo k akvizici holdingu ČGS švédskou skupinou Trelleborg a všechny společnosti holding ČGS byly začleněny do struktury Trelleborg Group. Společnost  RUBENA a. s. byla s platností od 1. listopadu 2017 přejmenována na Trelleborg Bohemia, a. s.

 

 

Fotogalerie